Projekt ke zlepšení stavu nehodovosti motocyklistů

snažíme se snížit počet a následky dopravních nehod motocyklistů!

Podmínky účasti v kurzech

  • Kurz pro mladé a začínající motocyklisty „Učme se přežít“ je určen osobám starším 18 let.
  • Uchazeč si je vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na uvedeném kurzu.
  • Účastník se během kurzu musí řídit pokyny pořadatele a jiných osob, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují.
  • Účastník je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže, zajištěné pořadatelem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu kurzu nebo účelům jiným dle uvážení pořadatele.
  • Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci pořadatele.
  • Účastník si je vědom, že pořadatel může změnit nebo zrušit jednotlivé termíny kurzů bez náhrady.
  • Účastník si je vědom toho, že pořadatel si vyhrazuje právo určit pořadí registrace do kurzů a zařazení do příslušné dovednostní skupiny.
  • Uchazeč prohlašuje, že veškeré údaje při registraci uvedl pravdivě a úplně.

Speciální podmínky pro kurzy vyhlášené Libereckým krajem

  • Účastník si je vědom toho, že pořadatel dá při registraci do kurzů přednost uchazečům s bydlištěm v Libereckém kraji a uchazečům s menšími zkušenostmi
  • Účastník se seznámil a souhlasí s pravidly ochrany osobních údajů umístěnými na stránce ZDE

Naše další projekty